จารบี KRYTOX (1kg./กระปุก)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-956-2425
ติดต่อสอบถาม

จารบี Krytox CORR 226FG LOT-GD798 (1kg.)