การตรวจสอบแรงดันที่ให้กับลูกลอน
  • 26 January 2017
  • 1,553
  • 0
*** การตรวจสอบแรงดันที่ให้กับลูกลอน *** เราเคยสังเกตกันไหมว่าหลายๆโรงงานก็มีเครื่องจักรที่คล้ายๆกัน แต่ทำไมถึงมีความแ...
Read More
4 Factor that make your Cardboard Stronger!!!
  • 13 January 2017
  • 971
  • 0
4 ปัจจัยที่ทำให้แผ่นกระดาษลูกฟูกของคุณแข็งแรงขึ้น  1.ลูกลอน Corrugated roll ต้องมีการควบคุมแรงดัน อุณหภูมิ และ...
Read More